Chinese massage

blaadjesAcupressuur / Massagetechnieken

2015-05-12 15.54.52Al duizenden jaren wordt de een of ander vorm van massage of handoplegging toegepast om zieken te genezen en hun pijn te verzachten. Aanraken betekent contact, verbinding maken.
De Oosterse massagetechnieken werken met het regeneratieve vermogen van het lichaam en bevorderen het zelfgenezende vermogen dat iedereen heeft.
De massage werkt in op spieren, bloedsomloop, lymfestelsel, drukpunten en meridianen. Ook werkzaam bij gewrichtsklachten, rugklachten, frozen shoulder e.d.

Ac6
Na een inventarisatie van uw klachten en een diagnose volgens de Chinese visie wordt een individueel behandelplan opgesteld. Ondersteuning met Acupunctuur, moxa, cuppen, hot stones en guasha kunnen het effect van de behandeling versterken (zie ook de andere pagina’s van deze site).

blaadjes Behandelingen zijn alleen van therapeutische aard en worden gegeven op afspraak. Zie bij “Agenda: behandelingen en therapie”.