Kosten

inhoudkosten

extra informatie

Vanaf 1 januari 2019 gaat de BTW van 6% naar 9 % btw en betekent (helaas) verhoging van de Qigong-betalingen!!

Individuele behandeling/therapie acupunctuur.
Soms gecombineerd met andere onderdelen uit de Chinese geneeswijze.
Bij behandelingen aan huis worden ook reiskosten
(€ 0,25 p. km.) in rekening gebracht.
Vanaf 1 januari 2019:   € 62,50.(IBAN: NL20INGB0004869157 t.n.v. V. Rillmann)
 • Vergoeding via uw Zorgverzekeraar is meestal mogelijk: kijk uw aanvullende verzekeringspakket (Alternatieve Geneeskunde) hierop na.
 • Voor een behandeling is geen verwijzing nodig van de huisarts.
 • De behandelingen vallen niet onder het eigen risico (€ 385,00) van de ziektekostenverzekering.
 • Wanneer Chinese Kruiden worden geadviseerd komen deze wel voor eigen rekening.
 • Privacy van persoonlijke en medische gegevens worden gewaarborgd. U ontvangt een document hierover bij uw intake.
 • Afzegging van de afspraak kan tot de dag ervoor. Afzegging op de dag zelf wordt in rekening gebracht.
Alleen massagebehandelingen of voedingsadviezen en Chinese kruiden€ 62,50 per behandeling of consult (tot 1,5 uur).
(incl. 21 % btw). (IBAN: NL20INGB0004869157 t.n.v. V. Rillmann)
Geen vergoeding via uw Zorgverzekeraar mogelijk.
Taiji-Qigong (vol uur)€ 31,00 per maand.
(incl. 9 % btw). (IBAN: NL20INGB0004869157 t.n.v. V. Rillmann)
5 % korting bij betaling ineens voor het gehele seizoen: september t/m juni  (is 10 maanden).
Vergoeding via Zorgverzekeraar is soms mogelijk.
Taiji-Qigong (45 minuten)€ 27,00 per maand.
(incl. 9 % btw). (IBAN: NL20INGB0004869157 t.n.v. V. Rillmann)
5 % korting bij betaling ineens voor het gehele seizoen: september t/m juni  (is 10 maanden).
Vergoeding via Zorgverzekeraar is soms mogelijk.
Taiji-Qigong – 10 lessenkaart

€ 102,50 per kaart (volle uurlessen), (incl. 9 % btw)

€ 90,00 per kaart (45 minuten-lessen), (incl. 9 % btw)

(IBAN: NL20INGB0004869157 t.n.v. V. Rillmann)

6 maanden geldig (zomervakantie wordt niet meegeteld).
Jaaropleiding Taiji-Qigong 
Opleiding Taiji-Qiong Nederland
(zie ook website www.tqon.nl)

2020

€ 129,00 (incl. btw) per maand (x 12).

Of ineens en ontvang je € 100,00 korting. Dus i.p.v. € 1548,00 betaal je € 1448,00.

 • Kan per maand (12 x € ) of ineens betaald worden via
  https://www.payplan.nl/booking/p/11604.
 • Een plek is gereserveerd door een aanbetaling te doen van de eerste maand.
 • Je hebt je ingeschreven voor de gehele opleiding. Je kunt deze ineens betalen of in een maandelijks bedrag via 12 maanden automatische incasso. Voortijdig beëindigen of helemaal annuleren van de opleiding leidt niet tot terugbetaling of tot voortijdig beëindigen van de betaling.Tenzij: je annuleert tot 5 maanden voor aanvang van de opleiding. Dan ontvang je je aanbetaling terug minus administratiekosten.Bij annulering vanaf 5 tot 3 maanden voor aanvang, geldt een terugbetaling van 75% van het totaal verschuldigde jaarlesgeld plus administratiekosten.

  Bij annulering van 3 tot 1 maand voor aanvang van de opleiding, geldt een terugbetaling van 50% van het verschuldigde jaarlesgeld plus administratiekosten.

  Bij annulering tot 2 weken voor aanvang geldt een terugbetaling van 25% van het verschuldigde jaarlesgeld plus administratiekosten.

  Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt er geen restitutie verleend van het verschuldigde lesgeld. Je mag wel een vervanger de opleiding laten vervolgen.

 • Bij tussentijdse beëindiging vindt geen terugbetaling plaats maar wordt overlegd wanneer je het jaar erop opnieuw wordt gestart. Dit i.v.m. de gemaakte organisatiekosten van de opleiding. 

2 daagse EHBO 2019 (voor docenten Taiji-Qigong, Taijiquan, Yoga, Pilates en andere aanverwante bewegingsactiviteiten). Cursus op maat!

 

Herhalingscursus Reanimatie en AED (1 dagdeel)

Andere cursussen, workshops, trainingen in overleg.

€ 198,00 (incl. 21 % btw,
€ 34,36)

€ 49,50 (incl. 21 % btw,
€ 8,59)

Betaling 2-daagse cursus via 
Bankrekening: V. Rillmann
IBAN: NL20 INGB 0004869157.

https://www.payplan.nl/booking/p/15506.

 • Een plek is gereserveerd door een aanbetaling te doen van de eerste maand.
 • Je hebt je ingeschreven voor de gehele cursus. Je kunt deze ineens betalen of in een maandelijks bedrag via automatische incasso. Voortijdig beëindigen of helemaal annuleren van de cursus leidt niet tot terugbetaling of tot voortijdig beëindigen van de betaling.Tenzij: je annuleert tot 5 maanden voor aanvang van de cursus. Dan ontvang je je aanbetaling terug minus administratiekosten.Bij annulering vanaf 5 tot 3 maanden voor aanvang, geldt een terugbetaling van 75% van het totaal verschuldigde cursusgeld plus administratiekosten.

  Bij annulering van 3 tot 1 maand voor aanvang van de opleiding, geldt een terugbetaling van 50% van het verschuldigde cursusgeld plus administratiekosten.

  Bij annulering tot 2 weken voor aanvang geldt een terugbetaling van 25% van het verschuldigde cursusgeld plus administratiekosten.

  Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt er geen restitutie verleend van het verschuldigde lesgeld. Je mag wel een vervanger de cursus laten vervolgen.

 Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode en WGBO (beroepsgeheim).
 • Op de behandelingsovereenkomst zal globaal worden weergegeven welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en zal een indicatie gegeven worden met betrekking tot de behandelduur en frequentie.
 • Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).
 • Soms worden foto’s, beelden gemaakt van klachten t.b.v. het behandeltraject. Alleen met toestemming van cliënt.
 • Bij de intake ontvangt u een formulier over de waarborg van uw informatie.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en zal op verzoek van de therapeut een collega-therapeut of een arts bezoeken indien deze dit nodig acht.
 • De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De therapeut kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen is per bank/contant per consult.
 • Gegevens worden achter slot en grendel bewaard (15 jaar).
 • PR en marketing activiteiten: Bij sommige (groeps-) activiteiten worden foto’s, digitale beelden genomen. Deze dienen in eerste instantie voor onderwijskundige of medische doeleinden. Wanneer er ook sprake is van PR of Marketing dan zal apart toestemming worden gevraagd aan betrokkene(n).
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de NVTCG Zhong of de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg, KAB.
Bankrekening: V. Rillmann
IBAN: NL20 INGB 0004869157.

Ook voor de Qigonglessen is soms vergoeding via uw zorgverzekeraar mogelijk!

Lidmaatschap Qigong op seizoensbasis, maar maandelijks opzegbaar (dus geen lange contracten). Nadere informatie ontvangt u na een proefles.

Inschrijfgeld is € 5,00.
Gratis parkeren bij alle locaties.