Kosten

InhoudKosten

Extra informatie

Individuele behandeling/therapie acupunctuur.
Soms gecombineerd met andere onderdelen uit de Chinese geneeswijze.
Bij behandelingen aan huis worden ook reiskosten
(€ 0,25 p. km.) in rekening gebracht.

€ 65,00  

(IBAN: NL20INGB0004869157 t.n.v. V. Rillmann).
vrijgesteld van btw.

 • Vergoeding via uw Zorgverzekeraar is meestal mogelijk: kijk uw aanvullende verzekeringspakket (Alternatieve Geneeskunde) hierop na.
 • Voor een behandeling is geen verwijzing nodig van de huisarts.
 • De behandelingen vallen niet onder het eigen risico (€ 385,00) van de ziektekostenverzekering.
 • Wanneer Chinese Kruiden worden geadviseerd komen deze wel voor eigen rekening.
 • Privacy van persoonlijke en medische gegevens worden gewaarborgd. U wordt hierover geïnformeerd bij uw intake.
 • Afzegging van de afspraak kan tot de dag ervoor. Afzegging op de dag zelf wordt in rekening gebracht.
Voedingsadviezen

€ 65,00 per behandeling of consult (tot 1,5 uur).

(IBAN: NL20INGB0004869157 t.n.v. V. Rillmann)

Geen vergoeding via uw Zorgverzekeraar mogelijk.
Taiji-Qigong (vol uur)

€ 34,00 per maand.
(incl. 9 % btw) (60 min.).

(IBAN: NL20INGB0004869157 t.n.v. V. Rillmann)

Vergoeding via Zorgverzekeraar is soms mogelijk.
€5,00 inschrijfgeld
Taiji-Qigong (45 minuten/
30 minuten)

€ 28,50 per maand.
(incl. 9 % btw) (45 min.)

€ 26,00 per maand.
(incl. 9 % btw) (30min.).

(IBAN: NL20INGB0004869157 t.n.v. V. Rillmann)

Vergoeding via Zorgverzekeraar is soms mogelijk.
€5,00 inschrijfgeld.
Taiji-Qigong – 10 lessenkaart

€ 110,00 per kaart (60 min. lessen), (incl. 9 % btw)

€ 96,00 per kaart (45 minuten-lessen), (incl. 9 % btw)

€ 90,00 per kaart (30 minuten-lessen), (incl. 9 % btw)

(IBAN: NL20INGB0004869157 t.n.v. V. Rillmann)

6 maanden geldig (zomervakantie wordt niet meegeteld).
Vergoeding via Zorgverzekeraar is soms mogelijk.
€5,00 inschrijfgeld.

 

Taiji Tao & Qigong Opleidingen

Incl. online leeromgeving met theorie en oefenfilmpjes. Incl. koffie/thee, versnapering en een “Dwars-deur-de-tuun”-soep (vegetarisch).

Lunch zelf meenemen

Overnachting mogelijk bij de Kleine Hoeve of bij de Johanneshoeve (1 km verderop).
Deze kosten zijn voor eigen rekening.

 Uitgebreide informatie op: https://www.taijitao.nl/https://www.taijitao.nl/

 

2024

Opgave na 2 maanden voor de start van de opleiding:
€ 1548,00 (btw vrijgesteld).

Vroege opgave:
Aanmelding en betaling 2 maanden voor de start van de opleiding:  € 1448,00 (btw vrijgesteld). Alleen voor het studiejaar 2024 !

Aanmelden via: https://www.taijitao.nl/

Bankrekening:  NL20 INGB 0004869157   
t.n.v.  V. Rillmann o.v.v. Taiji Tao & Qigong Opleidingen.

 • Voor de Opleiding gelden onderstaande betalingsvoorwaarden. Mochten er vanwege overheidswege maatregelen worden genomen (zoals Corona-regels) waardoor de opleiding geen doorgang kan krijgen dan wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd de (resterende) opleidingskosten terug te betalen.
 • Je hebt je ingeschreven voor de gehele opleiding. Je kunt deze ineens betalen.
 • Voortijdig beëindigen of helemaal annuleren van de opleiding leidt niet tot terugbetaling of tot voortijdig beëindigen van de betaling.
  Tenzij: 
  – Bij annulering vanaf 5 tot 3 maanden voor aanvang, geldt een terugbetaling van 75% van het totaal verschuldigde jaarlesgeld plus administratiekosten.
  – Bij annulering van 3 tot 1 maand voor aanvang van de opleiding, geldt een terugbetaling van 50% van het verschuldigde jaarlesgeld plus administratiekosten.
  Bij annulering binnen 1 maand tot 2 weken voor aanvang wordt er 15% van het lesgeld terugbetaald plus administratiekosten.
  – Bij tot 2 weken voor aanvang wordt
  geen restitutie verleend van het verschuldigde lesgeld. Je mag wel een vervanger de opleiding laten vervolgen.
  – 
  Bij tussentijdse beëindiging vindt geen terugbetaling plaats. Dit i.v.m. de gemaakte organisatiekosten van de opleiding.

Verdiepingsmodules
Wanneer je alleen het online-pakket aanschaft dan varieert de prijs.

Een live lesdag Verdiepingsmodule. Bij deze livelesdagen is de betreffende on-line module nodig om de theorie, film en instructies te kunnen volgen.

 

 

 € 37,50 – € 49,95 (Theorie en film)

 

 

€ 54,00 (btw vrijgesteld)
(Live-lesdag)

Betaling cursus via 
Bankrekening: V. Rillmann
IBAN: NL20 INGB 0004869157.

Ook te koop via webshop website:
https://www.taijitao.nl/

 • Voor de cursussen gelden onderstaande betalingsvoorwaarden. Mochten er vanwege overheidswege maatregelen worden genomen (zoals Corona-regels) waardoor de workshops of cursussen geen doorgang kan krijgen dan wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd de (resterende) kosten terug te betalen.
 • Je hebt je ingeschreven voor de gehele cursus.
 • Voortijdig beëindigen of helemaal annuleren van de cursus leidt niet tot terugbetaling of tot voortijdig beëindigen van de betaling.
  Tenzij:
  – Je annuleert tot 5 maanden voor aanvang van de cursus. Dan ontvang je je cursusgeld terug minus administratiekosten.
  – Bij annulering vanaf 5 tot 3 maanden voor aanvang, geldt een terugbetaling van 75% van het totaal verschuldigde cursusgeld plus administratiekosten.
  – Bij annulering van 3 tot 1 maand voor aanvang van de opleiding, geldt een terugbetaling van 50% van het verschuldigde cursusgeld plus administratiekosten.
  – Bij annulering tot 2 weken voor aanvang geldt een terugbetaling van 10% van het verschuldigde cursusgeld plus administratiekosten.
  – Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt er geen restitutie verleend van het verschuldigde lesgeld. Je mag wel een vervanger de cursus laten vervolgen.
  – Bij tussentijdse beëindiging vindt geen terugbetaling plaats. 


  24-Vorm
Υang-Stijl/pekingvorm


€ 225,00 (incl. 9 % btw) voor leden The Υellow Maple.
€ 255,00 (incl. 9 % btw) voor niet-leden.
Betaling cursus via 
Bankrekening: V. Rillmann
IBAN: NL20 INGB 0004869157.

 

 Ping Heng Reflexmassage Therapie

 

reguliere prijs € 440,00 (incl. 21% btw)

Aanmelden en informatie bij Marjanne Jager: info@balanced-feet.nl
Het bedrag kan worden overgemaakt naar
https://www.balanced-feet.nl/

IBAN NL 03 ASNB 0707 0439 05 t.n.v. M. Jager, Ping Heng Reflexmassage therapie cursus.

Overige cursussen en trainingen op maat:

 •  Chan Mi Qigong
 • Valpreventie / “Bewegen valt goed
 • Chinese Voedingsleer
 • Workshops t.b.v. Teambuilding

Investering in overleg

Voor Tym-leden: € 30,00
Overige: € 37,50

In overleg
In overleg
In overleg

 

Wet Algemene Verordening Gegevens-
bescherming:

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode en WGBO (beroepsgeheim).
 • Op de behandelingsovereenkomst zal globaal worden weergegeven welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en zal een indicatie gegeven worden met betrekking tot de behandelduur en frequentie.
 • Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).
 • Soms worden foto’s, beelden gemaakt van klachten t.b.v. het behandeltraject. Alleen met toestemming van cliënt.
 • Bij de intake ontvangt u een formulier over de waarborg van uw informatie.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en zal op verzoek van de therapeut een collega-therapeut of een arts bezoeken indien deze dit nodig acht.
 • De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De therapeut kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen is per bank/contant per consult.
 • Gegevens worden achter slot en grendel bewaard (15 jaar).
 • PR en marketing activiteiten: Bij sommige (groeps-) activiteiten worden foto’s, digitale beelden genomen. Deze dienen in eerste instantie voor onderwijskundige of medische doeleinden. Wanneer er ook sprake is van PR of Marketing dan zal apart toestemming worden gevraagd aan betrokkene(n).
 • Informatie Beroepsvereniging     ZHONG.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de NVTCG Zhong of de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren
  Natuurlijke Gezo
  ndheidszorg, KAB.

 

Ook voor de Qigonglessen is soms vergoeding via uw zorgverzekeraar mogelijk!

Lidmaatschap Qigong op seizoensbasis, maar maandelijks opzegbaar (dus geen lange contracten). Nadere informatie ontvangt u na een proefles.

Inschrijfgeld is € 5,00.
Gratis parkeren bij alle locaties.

.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer (links onderaan pagina wet AVG)

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten